ویلن کلاسیک

  • استاد: زنبق طبیب زاده
  • روز تشکیل:یکشنبه و سه شنبه
  • مدت هر جلسه: ۳۰ دقیقه