موسیقی کودک

 ضمن شروع فصل سرد و دلپذیر زمستان و با فارغ التحصیلی اولین دوره از هنرجویان موسیقی کودک و راه یافتن آنها به کلاس ساز های مختلف با توجه به جلسه توجیه  معارفه انواع سازهای ایرانی و جهانی به آنها ،تحریر در صدد آن بر آمده که دامنه کلاسهای موسیقی کودک را گسترش دهد. در این راستا برگزاری کلاسهای رایگان موسیقی برای والدین . کلاسهای موسیقی و مادر ، موسیقی درمانی برای کودکان خاص و از این قبیل کلاسهای پیشرفته مستلزم همکاری با اساتید برجسته ارف بود .
حال که آموزشگاه به این مهم نائل آمده زمان فراخوان جذب علاقمندان فرا رسیده است برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام با اموزشگاه تماس بگیرید.