برگزاری کلاسهای شناخت موسیقی

 
با هدف حفظ و اشائه موسیقی ، بنا برتجربه متوجه شدیم مطالبی از قبیل تئوری موسیقی ، درک دریافت موسیقی،سازشناسی جهانی و ایرانی، اطلاعات عمومی موسیقی، تحلیل ردیف‌های موسیقی اصیل ایرانی ، تاریخ موسیقی ایران و جهان، هارمونی و کنترپوان و سایر دروسی که به شناخت بیشتر هنرجو و در نتیجه رشد و تعالی موسیقایی وی در این امر سبب میگردند‌، اغلب از حوصله و زمان کلاس های نوازندگی این عزیزان خارج است. 
بنا بر این در صدد این برامدیم که با تهیه و تدوین برنامه ای سازماندهی شده و مشخص با استفاده از اساتید برجسته و بنام موسیقی کشورمان به تدریس این مطالب بصورت مستر کلاسها (کلاسهای گروهی)بپردازیم.
اهداف عمده در این کلاسها پویایی و کارگاه گروهی است که در طی ساعات آموزشی اثر گذاری مناسب و طولانی مدت برای هنرجو فراهم شود. امید میرود در این مسترکلاسها هنرجویان عزیز به سوالهای موسیقایی بی پاسخشان به جواب برسند.