موسیقی کودک

  • استاد: سولماز رضاخان - زنبق طبیب زاده - پانیذ شهرستانی- مهسا آذربهرام
  • روز تشکیل:شنبه تا چهارشنبه
  • مدت هر جلسه: یک ساعت