موسیقی کودک

  • استاد: سولماز رضاخان - نوا خدایی - صبا عبدالهی - گلریز نفر- زنبق طبیب زاده -پانیذ شهرستانی- مهسا آذربهرام
  • روز تشکیل:شنبه تا چهارشنبه
  • مدت هر جلسه: یک ساعت