گیتار فلامنکو

  • استاد: آقای داوود فریادی
  • روز تشکیل:دوشنبه
  • مدت هر جلسه: ۳۰ دقیقه