گیتار فلامنکو و پاپ و کلاسیک

  • استاد: آقای کاشانی
  • روز تشکیل:چهارشنبه
  • مدت هر جلسه: ۳۰ دقیقه