گیتار پاپ

  • استاد: آقای حسین بلندمهر
  • روز تشکیل:همه روزه
  • مدت هر جلسه: ۳۰ دقیقه