ویلن کلاسیک

  • استاد: خانم زنبق طبیب زاده
  • روز تشکیل:یکشنبه
  • مدت هر جلسه: ۳۰ دقیقه