گیتار کلاسیک

  • استاد: آقای رامین خوش باور
  • روز تشکیل:یکشنبه و سه شنبه
  • مدت هر جلسه: ۳۰ دقیقه