گیتار کلاسیک

  • استاد: آقای رامین خوش باور
  • روز تشکیل:دوشنبه
  • مدت هر جلسه: ۳۰ دقیقه