فراخوان کنسرت های ارزشیابی فصلی


آموزشگاه موسیقی تحریر بمنظور ارتقا سطح کیفی، ارزشیابی مستمر و ایجاد رقابت و همکاری بین هنرجویان و تعامل هر چه بیشتر آنها با استادانشان ،بصورت فصلانه اجراهای رقابتی در تمام سازها بصورت کنسرت برگزار و ارزشیابی خواهد کرد.
در این اجراها حضور برای والدین محترم و عموم آزاد میباشد.

شرایط و ضوابط
هنرجوهای نوازنده و خواننده‌ که در کنسرت بزرگِ آتی آموزشگاه شرکت میکنند با توجه به رای هیات ژوری انتخاب میشوند.

در هر فصل، سرفصل‌هایی‌ مشخص،برای هر کدام از نوازندگان سازهای کلاسیکِ ایرانی‌ و بین‌المللی ، کوبه‌ی ، و نواحی از طرف آموزشگاه تهیه و ۳ ماه زود تر (در ابتدای فصلِ جدید) به هنرجویان اطلاع رسانی میشود.هنرجویان موظفند در این ۳ ماه با توجه به حجم دروس به تقسیمِ زمان برای تمرین مناسب جهت کسب نتیجه مطلوب اقدام نمایند.

در انتهای هر سال چارت و نمودار نمرات و سیر پیشرفت هنرجو طی ترم های گذشته مشخص شده و به هنرجو و والدین محترمشان انعکاس پیدا میکند.
شرکت در آزمون اجباری می‌باشد.

رعایت اصول اخلاقی‌ و اسلامی در شان هنرجو و استاد از هردوطرف  الزامیست و به کیفیت برگزاری کنسرت کمک شایان میکند.

ثبت نمرات از طرف آموزشگاه انجام شده و نتایج بعد از یک هفته بصورت اینترنتی و یا بصورت حضوری در آموزشگاه بحضور رسانده میشود.

هزینهٔ آزمون با توجه به اجباری بودن آزمون برای تمام هنرجویان به شهریهٔ ثابت ثبت نام اضافه خواهد شد و هزینه به صورت جداگانه دریافت نمی‌شود.

جهت اطلاع،هیات ژوری از ۳ استاد تشکیل میشود که یکی‌ از آنها مدرس خود فرد (به دلیل داشتن شناخت کافی و رهنمود های فنی هنری) انتخاب میشود و باقی آنها در هر فصل جداگانه بواسطه کمیسیون تعیین می شوند.
به نفرات برتر هر ترم جوایز نفیس اهدا میشود.
به بهترین هنرجو فصل در هر ساز یک ترم کلاس رایگان هدیه داده میشود.