كنسرت هنرجويي سال ٩٦

با توجه به لزوم پويايي در زمينه موسيقي و حفظ اشتياق علاقمندان و هنرجويان محترم در راستاي تحقق بخشيدن به فعاليت مستمر ايشان آموزشگاه موسيقي تحرير مفتخر است كه  به سنت سالهاي پيشين طي كنسرت بزرگ ساليانه به ميزباني از هنرجويان گرامي و ميهمانان يا اوليا شان ،هنرمندان ، هنردوستان و پيشكسوتان بزرگوار در عرصه موسيقي بپردازد...