نکاتی درباره نوازندگی


4-نوازندگی را با هیچ کار دیگر در زندگی مقایسه نکنید و پیشرفت زمانی آن را با کارهای دیگر نسنجید.هیچ چیز پیش بینی شده ای در آن نیست.گاه یک فن را با اندکی تمرین یاد می گیرید و گاه برای یک فن دیگر باید ماهها وقت بگذارید.

دو دوتا در نوازندگی همیشه چهارتا نیست، گاه یازده تا است گاه صفر،گاه حتی منفی صفر


5-نوازندگی مسابقه نیست.یک سلوک درونی و شخصی است.نیتها و شکستها و خواهشهای فرو خورده و خود جلوه گری را از خود دور کنید و اجازه ندهید هدفهای کاذب برای شما در نوازندگی ایجاد کنند ،تا روح شما در رسالت نوازندگی تجلی پیدا کند.


6-لذت بردن از نوازندگی تنها برای نوازندگان عالی و سطوح بالا نیست.از اولین درس نوازندگی میتوانید از آن لذت ببرید.حتی از نواختن تنها یک نت تنها تمام وجود خود را معطوف کنید که بهترین و زلالترین صدا را از همان یک نت ایجاد کنید .آنگاه شما با نواختن حتی یک نت نوازنده اید. و آن میتواند در درون شما اثر کند.


7-جای تمرین خود را مرتب عوض نکنید.در جاهای مختلف اتاق بنشینید و انرژی آن را احساس کنید .وقتی بهترین نقطه را یافتید برای همیشه در همانجا تمرین کنید.اگر بر روی زمین می نشینید یک زیر انداز مخصوص تمرین و اگر بر روی صندلی می نشینید یک صندلی مخصوص داشته باشید.


8-صبحها تا چشم باز میکنید حتی ناشتا حتی در رختخواب برای چند دقیقه ساز بزنید و روزتان را با نواى دلنشين موسيقى آغاز كنيد.


9-قبل از تمرین ، موسیقىِ خوب گوش کنید.

10-یک تکه از سیم سازتان را به دنیا عوض نکنید.


11-تکنوازی همیشه ارزشمند است.تکنواز مانند ناخدایی است که تنها قایق کوچکش را به هر سو که می خواهد می برد.


11-عکس اساتید بزرگ را در جای تمرین نصب کنید.از چشمان و خطوط چهره و حالت آنها چیزهای زیادی می توان آموخت.


12-یک شخصیت الگو در عالم موسیقی برای خود قرار دهید و از مطالعه زندگیش ،از او بیاموزید.


13-صدایی که از ساز ایجاد می کنید بیانگر شخصیت درونی شماست.تولید صدای عالی اولین و آخرین درس نوازندگی است.پس بر درون خود کار کنید.


14-به ضرب آهنگ تنفس و ارتباطش با موسیقی آگاه باشید.هنگام نواختن تنفس کامل داشته باشید.


15-زمانی نوازنده خواهید شد که ساز عضوی از بدن شما شودو این با تمرین بی شمار به دست می آید.


16-برای کسی که موسیقی را نمی فهمد ننوازید.

شنونده بد تمام انرژی شما را می گیرد.

يك شنونده خوب را ميتوان هنرمند خطاب كرد حتى اگر آن شخص نوازنده نباشد،

كسى كه هنرى ندارد قطعاً بى هنر است...!