ویلن کلاسیک

 • استاد: زنبق طبیب زاده
 • روز تشکیل:یکشنبه و سه شنبه
 • مدت هر جلسه: ۳۰ دقیقه

آواز سنتی ردیف موسیقی ایرانی

 • استاد: امیر چهارممهدی اصغرپور
 • روز تشکیل:دوشنبه
 • مدت هر جلسه: ۳۰ دقیقه


هنگدرام

 • استاد: آرمین زندی نژاد
 • روز تشکیل:آموزشگاه تحریر گلها
 • مدت هر جلسه: ۴۰ دقیقه

باغلاما

 • استاد: لیست انتظار
 • روز تشکیل:جهت هماهنگی با آموزشگاه تماس بگیرید
 • مدت هر جلسه: ۳۰ دقیقه

آهنگسازی و میکس و مسترینگ

 • استاد: ارشد علیمحمدی
 • روز تشکیل:فقط در شعبه فاطمی
 • مدت هر جلسه: یکساعت

در ژانرهای مختلف
در هر سطحی از موسیقی

فلوت ریکوردر

 • استاد: زنبق طبیب زاده
 • روز تشکیل:یکشنبه و سه شنبه
 • مدت هر جلسه: ۳۰ دقیقه

گیتار الکتریک

 • استاد: آقای رامین خوشباور
 • روز تشکیل:یکشنبه و سه شنبه - دوشنبه ها شعبه گلها
 • مدت هر جلسه: ۳۰ دقیقه

کاخون

 • استاد: خانم پانیذ شهرستانی
 • روز تشکیل:شنبه
 • مدت هر جلسه: ۳۰ دقیقه

ویلن ایرانی

 • استاد: آقای علی جابریان
 • روز تشکیل:دوشنبه
 • مدت هر جلسه: ۳۰ دقیقه

گیتار و آواز پاپ

 • استاد: آقای امیرحسین بخشی
 • روز تشکیل:یکشنبه و سه شنبه
 • مدت هر جلسه: ۳۰ دقیقه